•             

Udržování

konstantních teplot

Otisk

MATCHLOG GmbH
An den Seen 5a
D – 50765 Köln
Telefon: +49 (0)221 -791007 – 0
Fax: +49 (0)221-791007-17

Internet: www.matchlog.de
E-mail: info@matchlog.de

Zastoupený:
Správce: Jörg Stauske

Zápis do rejstříku:
Registrace v obchodním rejstříku:
Obchodní rejstřík: Kolín
Registrační číslo: HRB 34581
Identifikační číslo pro účely DPH podle § 27 zákona o DPH:
DE 813 103 793
Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:
Jörg Stauske

Výroba webových stránek: media*B, Digitální mediální agentura

zdroj použité obrázky:
Fotos: Birgit Bernt / bics-fotografie.de
Foto Thermologistik: Uarewhatulove / photocase.de
Foto Leistungen: krockenmitte / photocase.de

Vyloučení odpovědnosti

V případě přímého nebo nepřímého odkazu na webových stránkách zahraničních ( „hypertextové odkazy“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost răpundere se projeví pouze v případě, že autor si je vědom obsahu a bylo by být technicky rozumné a přiměřené, aby se zabránilo použití v případě nezákonného obsahu.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době odkazu žádný protiprávní obsah byl detekovatelný na stránky přesměrovat odkaz. Na základě současných a budoucích obsahu či autorských práv těchto stran předané / související, autor nemá žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech stránek předávaných / související, které byly změněny po umístění odkazu. Nastavení platí pro všechny linky a odkazy, stejně jako externí zápisů v hodnocení kulatiny, diskusních fór a mailing listech zřízených autorem. Nedovoleného obsahu, deficitní nebo neúplné, a to zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití informací nabízených tímto způsobem splnit jediný poskytovatel stránky, na kterou se odkazovalo, v neposlední řadě prostřednictvím odkazy, které právě vysílají publikace.

Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva použitých grafik, dokumentů, audio, video sekvencí a textů, používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, připravené sám nebo se uchýlit do grafiky, audio, video a neautorizovaný text.

Autorská práva k objektům napsaným samotným autorem zůstávají u autora stránek. Reprodukce nebo použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.