•             

Plánování, provádění, ověřování, obchod
z jediného zdroje

Řízení jakosti

Abychom zajistili, že výkon našich služeb může splňovat požadavky našich zákazníků a našich mandátů, vybudovali jsme systém jakosti, který splňuje všechny požadavky normy DIN EN ISO 9001: 2015, jakož i platné zákony, předpisy a směrnice pro manipulaci a zpracování. odpovídající transporty s regulací teploty a jinými přepravami.

Vhodné řízení kvality podniku zajišťuje pravidelnou kontrolu a zlepšování standardů kvality prostřednictvím:

Kiwa Zertifikat DIN EN ISO 9001:2015

Školení všech zaměstnanců zapojených do procesu

Vozidla s certifikací Phamaserv s monitorováním všech relevantních parametrů v reálném čase:

  • Monitorování teploty
  • Umístění GPRS
  • Doba otevírání a zavírání dveří
  • Hostování dat

Pravidelná údržba vozidel, chladicích systémů a záznamníků teploty

Kalibrace a kontroly podle předpisů a směrnic výrobců

Řízení rizik

Ověřené procesy

Zaměstnanci, kteří žijí pro kvalitu!